Inici del Contingut

Informació general

El màster comença el 1 d'octubre de 2020 amb la jornada d'acollida (el 9 de setembre pels estudiants que cursen complements d'anivellament- veure apartat Formació prèvia acreditada) i acaba el 4 de juny de 2021, i s’imparteix preferenment de dilluns a dijous en horari de tarda (16-20 h). Algunes visites a empreses poden requerir de disponibilitat al matí.

Lloc d'impartició: edifici 4 campus ETSEA, aula 4.1.03

Per a superar les assignatures, es demana un mínim del 80% d'assistència, mentre que l'assistència a seminaris, tallers, pràctiques i visites és obligatòria.

Calendari i distribució dels mòduls i examens del Màster per al curs 2020-21