Inici del Contingut

Formació dual

La formació conjunta Universitat-Empresa és una opció per la qual el programa formatiu dels alumnes del Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària contempla de forma integrada l'activitat acadèmica ordinària a la Universitat i l'aprenentatge pràctic en el marc de l'empresa

Aquesta activitat de formació es desenvolupa dins del marc de les activitats del Treball Final de Màster i dels mòduls de Qualitat i seguretat alimentària i de Tecnologia d'elaboració de productes càrnics en format intensiu i pre-professional (25 ECTS). L'estudiant s'incorpora de forma simultània i alterna a les activitats acadèmiques del Màster i a l'activitat de formació pràctica en l'empresa sota un protocol de formació avalat pel tutor de la Universitat i el tutor de l'Empresa.

OFERTA PLACES FORMACIÓ DUAL CURS 2020-21

 

BonArea Agrupa:

     Perfil Gestió de Qualitat i Seguretat Alimentària (2 places)

     Perfil Producció de Productes Càrnics (1 plaça)

 

 

FORMACIÓ MODULAR EN L’ÀMBIT ACADÈMIC

Qualitat i seguretat alimentària

Gestió empresarial i estratègies de màrqueting

Postcollita i industrialització de fruites i hortalisses

Tecnologia d’olis vegetals

Tecnologia d’elaboració de productes càrnics

35 ECTS

 

FORMACIÓ MODULAR PRÀCTICA A L’EMPRESA

Substitució d'assignatures

(5 ECTS)

Treball final de màster

(20 ECTS)