Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

Els estudiants en possessió d'una titulació amb una durada superior als 3 cursos acadèmics en l'àmbit de la gestió empresarial o estratègies de màrqueting podran obtenir el reconeixement d'un màxim de 5 ECTS.  La Comissió d'Estudis del màster establirá, en funció de la titulació i del curriculum de l'estudiant, el nombre de crèdits reconeguts.  
 
L'alumnat del màster haurà de tenir uns coneixements previs mínims de:
Ciència i tecnologia d'aliments, Biologia i Microbiologia, Anàlisi química, Bioquímica, Físico-química i Química orgànica; coneixements automàticament reconeguts als estudiants procedents dels Graus en Enginyeria Agrària i Alimentària i Ciència i Tecnologia d'Aliments. En cas de no procedir de cap d'aquestes titulacions i no poder demostrar el domini dels coneixements bàsics, la comissió de coordinació del master podrà recomendar crèdits d'anivellament. En particular, s'estableixen els següents itineraris d'anivellament:
 

Titulació d'accès

Complements de formació

Graus en Biologia, Biotecnologia, Química, Bioquímica, Nutrició Humana i Dietètica

Processos a la Indústria Alimentària del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

Administració d'Empreses

Processos a la Indústria Alimentària, Tecnologia del processat d'aliments d'origen vegetal I i Tecnologia del processat d'alimentos d'origen animal del Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments

 
 
El complement de formació Processos en la Indústria Alimentària s'oferirà en modalitat on-line en horari compatible amb el màster, durant els mesos de Setembre-Desembre: Veure planificació