Inici del Contingut

Idioma d'impartició

La docència del màster s'impartirà de forma preferent en castellà, tot i que en funció de l’estudiantat i del professorat participant es podran utilitzar també, i de manera indistinta, tant l’anglès com el català.