Inici del Contingut

Objectius i competències

Màster en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària (MGIIA)
 
Competències específiques
 1. Coneixement dels sistemes de qualitat.

 2. Capacitat de controlar i optimitzar els processos i productes.

 3. Capacitat d'avaluar, controlar i gestionar la qualitat alimentària.

 4. Capacitat d'implementar sistemes de qualitat.

 5. Coneixement de la normalització i legislació alimentària.

 6. Coneixement dels aspectes referents a la higiene de personal, productes i processos.

 7. Capacitat d'analitzar i avaluar els riscs alimentaris.

 8. Capacitat de gestionar la seguretat alimentària.

 9. Capacitat de resoldre problemes.

 10. Coneixement del funcionament, gestió i control de la comercialització i el màrqueting.

 11. Coneixement del funcionament, gestió i control de l’organització d’empreses.

Dins del camp específic de les fruites i hortalisses, olis vegetals i productes carnis: 
 1. Capacitat de fabricar i conservar aliments.

 2. Capacitat de planificar i elaborar estudis tècnics.

 3. Capacitat de planificar i elaborar treballs d’R+D.

 4. Capacitat de desenvolupar nous processos i productes.

 5. Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits, en cas de realitzar pràctiques externes.

Competències transversals
 1. Motivació per la qualitat.

 2. Capacitat d’organització i planificació de tota la documentació i activitats generades dels sistemes de qualitat.

 3. Treball en equip entre el personal involucrat en la producció en la indústria alimentària: producció, qualitat, vendes...

 4. Gestió del temps.

 5. Expressió oral i escrita.

 6. Compromís ètic.

 7. Capacitat de gestió de la informació.

 8. Creativitat aplicada a la innovació de productes i processos.

 9. Iniciativa i esperit emprenedor.

 10. En particular, en cas de realitzar pràctiques externes, s’adquiriran competències com ara l’adaptació a les situacions canviants en la indústria, el raonament crític i la presa de decisions.

Sortides professionals

Els titulats que acaben el màster ocupen diferents llocs a les indústries alimentàries i altres indústries afins. Una bona part ocupen llocs com a gestors de la qualitat i la seguretat alimentària, desenvolupant i implementant els programes de gestió i gestionant les certificacions, etc; altres dirigeixen projectes d’innovació de productes i processos als departaments d’I+D de les empreses, altres ocupen llocs lligats a la producció i la seva gestió, temes de logística, processos tecnològics, abastiments…i alguns d’ells fan anar el màster com a pont per a iniciar els seus estudis de doctorat en l’àmbit alimentari.