Top of the page
Start od the content

Gaudeix de l'ampli ventall de possibilitats que la UdL t'ofereix per estudiar

En aquest apartat trobareu informació sobre diverses beques i ajuts atorgats per diferents organismes públics i altres entitats (caixes, fundacions, etc.) destinats a cursar estudis de grau. 

Tot seguit us proposem unes llistes de beques i ajuts. 

1 See

General scholarships

Catalan Government grants and subsidised loans

Spanish Ministry of Education and Science (MEC) grants and subsidised loans

Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation (MAEC) and Spanish Agency for International Cooperation (AECI) grants

European Union grants

2 See

Collaboration scholarships of the UdL

UdL grants and loans

3 See

General grants

Grants and student loans funded by other organisations

4 See

Study grants for serious socioeconomic situations

Ajuts a l'estudi per situacions socioeconòmiques greus

true