Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària    

 

L’alimentari és el sector industrial més estretament lligat als estils de vida de la societat. La indústria agroalimentària té bona salut, però també té la necessitat ineludible d’adaptació contínua. Aquesta adaptació –que es tradueix en innovació– és necessària per acomodar-se als vertiginosos canvis que experimenten els hàbits alimentaris, totalment supeditats al ritme de vida actual.

Un 20% del que gasten els espanyols es destina a l’alimentació. Els canvis en les estructures familiars es presenten com un factor important que cal tindre en compte. Tots els experts apunten a la recerca i el desenvolupament com el repte del sector per aconseguir que les empreses puguin adaptar els seus productes a les demandes vitals dels consumidors. L’obsessió per la seguretat és un dels trets característics de la indústria de l’alimentació. La creativitat ha d’estar supeditada a la qualitat, a la seguretat i a la comoditat. L’augment del nivell de vida va lligat a una major capacitat de despesa en productes bàsics, però amb més valor afegit i millors presentacions, vida útil, sabor, etc., qualitats que s’assoleixen a través d’una gestió, una innovació i un desenvolupament tecnològic correctes.

La indústria alimentària mira cap a l’increment de la qualitat dels seus productes, la millora de la confiança dels consumidors, la promoció de la modernització, el seu desenvolupament tecnològic i la seua adequació mediambiental.

 

 

 

 

 

true